Werkgever

Kenniscentrum AD(H)D en ASS biedt ondersteuning aan werkgevers in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, wanneer een werknemer met autisme of AD(H)D langdurig ziek wordt op het werk en specialistische re-integratie hulp nodig heeft.

Jobcoaching

Middels het inzetten van jobcoaching worden zowel de werknemer, als de werkgever begeleid, gericht op het behoud van werk. Door de ondersteuning vanuit de jobcoach worden werknemers, in overleg met de werkgever, geholpen zich verder te ontwikkelen en wordt getracht uitval of vastlopen te voorkomen. Door op regelmatige basis met ekaar in gesprek te zijn leren de werknemer en de werkgever elkaar beter kennen en kunnen eventuele problemen tijdig worden besproken.


Spoor 1 traject

Wanneer een werknemer uitvalt, worden in eerste instantie de mogelijkheden binnen de eigen organisatie onderzocht.
Dit heet in de Wet verbetering Poortwachter “spoor 1”. Hiervoor kan de specialistische expertise van Voorzet Arbeid worden ingezet, bijvoorbeeld voor het coachen bij de werkhervatting in het eigen werk of hulp bij het onderzoeken van de andere mogelijkheden in de organisatie.


Financiering

Na aanmelding zal eerst een kwalificerende intake gedaan worden, waarin de situatie in kaart gebracht wordt.
Ook wordt hierin gesproken over de financiering (bijvoorbeeld via een verzuimverzekeraar). Hierna zal er een plan van aanpak opgesteld worden, in overleg met de werkgever. Zodra de werkgever akkoord is met het plan van aanpak kan het traject opgestart worden.

Voor meer informatie of overleg kunt u hier contact opnemen.

Vrijblijvende offerte aanvragen