UWV

Kenniscentrum AD(H)D en ASS helpt al ruim 22 jaar mensen om verder te komen in hun werk. Samen met het UWV zoeken wij met de werkzoekende naar nieuwe en passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hiervoor bieden wij Naar werk-trajecten - of modulaire re-integratiediensten aan.

Naar werk

Wij kunnen voor mensen die op korte termijn in staat zijn om het werk te hervatten een Naar Werktraject aanbieden. De mensen in een Naar Werk-traject hebben soms nog net wat extra ondersteuning nodig om een baan te verkrijgen.

We gaan samen met de werkzoekende aan de slag om een passende werkplek te vinden. Wij helpen om een duurzame beroepskeuze te maken met realistische kansen op de arbeidsmarkt. Door middel van jobhunting zal er actief gezocht worden naar een reguliere arbeidsplaats. Wij gebruiken hiervoor ons netwerk en onze kennis van de regionale arbeidsmarkt.

Duur traject

Een ‘Naar werk’ traject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per klant verschillend. De maximale duur van een traject is 9 maanden.

Resultaten

  • Tijdens het traject sturen wij aan op een proactieve houding tijdens het solliciteren

  • De horizon van de klant wordt verbreed door hem of haar te attenderen op alternatieve beroepen of vacatures, net buiten de comfortzone

  • Wij behalen resultaat door klanten duurzaam te laten uitstromen


Modulaire Re-integratiediensten UWV

Kenniscentrum AD(H)D en ASS helpt samen met het UWV om mensen verder te laten komen in hun leven, met name op het gebied van werk. Samen met het UWV zoeken wij per werkzoekende naar nieuwe en passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor mensen die al heel lang uit het arbeidsproces zijn en/of hulp nodig hebben bij (om)scholing zijn speciale modulaire diensten ontwikkelt, dit is onderverdeeld in 3 losse trajecten:

  • Participatie interventie

  • Bevorderen van maatschappelijke deelname

  • Begeleiding bij (om) scholing

Bovengenoemde trajecten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW (WGA -35) of Ziektewet-uitkering van UWV.

Voor meer informatie of overleg kunt u hier contact opnemen