Rechten

De werkgever heeft recht op:

  • het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel (second opinion) door UWV in geval van twijfels of onenigheid over het re-integratieproces;
  • het laten uitvoeren van een spoedcontrole door de arbodienst;
  • de loondoorbetaling na twee jaar te stoppen, tenzij u een loonsanctie hebt gekregen voor onvoldoende re-integratie-inspanningen;
  • het opschorten of stopzetten van het loon bij een geschil over arbeidsongeschiktheid of schending van de re-integratieverplichtingen van de werknemer.

De werknemer heeft recht op:

  • loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid;
  • het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel (second opinion) door UWV als je twijfelt of het oneens bent over uw re-integratieproces.

Referenties