Outplacement

Outplacement is begeleiding van het vinden van een andere baan, wanneer je nog in dienst bent bij je huidige werkgever. De reden voor outplacement kunnen zijn: reorganisatie, collectief ontslag, arbeidsconflict en/of vastlopen in je carrière.

Meestal betaalt je werkgever de kosten voor een outplacementtraject. Voor outplacement zijn vaak regels opgesteld die in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Zorg dat je op de hoogte bent van waar je recht op hebt.

Bij een outplacementtraject komt een aantal zaken kijken, die je helpen klaar te zijn voor een nieuwe werkomgeving:

  • verwerking van het verlies van je huidige baan
  • oriëntatie op wat je wilt en kunt
  • oriëntatie op de arbeidsmarkt
  • eventueel sollicitatietraining
  • eventueel hulp bij het opzetten van een eigen onderneming
  • hulp bij marktbenadering

Informatie aanvragen

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting